Starting lists and results

Senioren Damen
Overall Result List
500 Sprint Ausscheidung
Qualification 1
Starterlist Result
Qualification 2
Starterlist Result
Final 1
Starterlist Result
Final evaluation
Result
1000 Sprint Ausscheidung
Qualification 1
Starterlist Result
Qualification 2
Starterlist Result
Final 1
Starterlist Result
Final evaluation
Result
5000 Punkte
Final
Starterlist Result
5000 Ausscheidung
Final
Starterlist Result
Senioren Herren
Overall Result List
500 Sprint Ausscheidung
Qualification 1
Starterlist Result
Qualification 2
Starterlist Result
Qualification 3
Starterlist Result
Qualification 4
Starterlist Result
Qualification 5
Starterlist Result
Qualification 6
Starterlist Result
Qualification 7
Starterlist Result
1/4 final 1
Starterlist Result
1/4 final 2
Starterlist Result
1/4 final 3
Starterlist Result
1/4 final 4
Starterlist Result
1/2 final 1
Starterlist Result
1/2 final 2
Starterlist Result
Final 1
Starterlist Result
Final evaluation
Result
1000 Sprint Ausscheidung
Qualification 1
Starterlist Result
Qualification 2
Starterlist Result
Qualification 3
Starterlist Result
Qualification 4
Starterlist Result
1/2 final 1
Starterlist Result
1/2 final 2
Starterlist Result
Final 1
Starterlist Result
Final evaluation
Result
5000 Punkte
Final
Starterlist Result
10000 Ausscheidung
Final
Starterlist Result
Junioren A Damen
Overall Result List
500 Sprint Ausscheidung
Qualification 1
Starterlist Result
Qualification 2
Starterlist Result
Qualification 3
Starterlist Result
1/2 final 1
Starterlist Result
1/2 final 2
Starterlist Result
Final 1
Starterlist Result
Final evaluation
Result
1000 Sprint Ausscheidung
Qualification 1
Starterlist Result
Qualification 2
Starterlist Result
Final 1
Starterlist Result
Final evaluation
Result
5000 Punkte
Final
Starterlist Result
5000 Ausscheidung
Final
Starterlist Result
Junioren A Herren
Overall Result List
500 Sprint Ausscheidung
Qualification 1
Starterlist Result
Qualification 2
Starterlist Result
Qualification 3
Starterlist Result
1/2 final 1
Starterlist Result
1/2 final 2
Starterlist Result
Final 1
Starterlist Result
Final evaluation
Result
1000 Sprint Ausscheidung
Qualification 1
Starterlist Result
Qualification 2
Starterlist Result
Final 1
Starterlist Result
Final evaluation
Result
5000 Punkte
Final
Starterlist Result
10000 Ausscheidung
Final
Starterlist Result
Junioren B Damen
Overall Result List
500 Sprint Ausscheidung
Qualification 1
Starterlist Result
Qualification 2
Starterlist Result
Qualification 3
Starterlist Result
Qualification 4
Starterlist Result
Qualification 5
Starterlist Result
1/2 final 1
Starterlist Result
1/2 final 2
Starterlist Result
Final 1
Starterlist Result
Final evaluation
Result
1000 Sprint Ausscheidung
Qualification 1
Starterlist Result
Qualification 2
Starterlist Result
Qualification 3
Starterlist Result
Final 1
Starterlist Result
Final evaluation
Result
5000 Punkte
Final
Starterlist Result
5000 Ausscheidung
Final
Starterlist Result
Junioren B Herren
Overall Result List
500 Sprint Ausscheidung
Qualification 1
Starterlist Result
Qualification 2
Starterlist Result
Qualification 3
Starterlist Result
Qualification 4
Starterlist Result
1/2 final 1
Starterlist Result
1/2 final 2
Starterlist Result
Final 1
Starterlist Result
Final evaluation
Result
1000 Sprint Ausscheidung
Qualification 1
Starterlist Result
Qualification 2
Starterlist Result
Qualification 3
Starterlist Result
Final 1
Starterlist Result
Final evaluation
Result
5000 Punkte
Final
Starterlist Result
10000 Ausscheidung
Final
Starterlist Result
Kadetten Damen
Overall Result List
500 Sprint Ausscheidung
Qualification 1
Starterlist Result
Qualification 2
Starterlist Result
Qualification 3
Starterlist Result
Qualification 4
Starterlist Result
Qualification 5
Starterlist Result
Qualification 6
Starterlist Result
Qualification 7
Starterlist Result
1/4 final 1
Starterlist Result
1/4 final 2
Starterlist Result
1/4 final 3
Starterlist Result
1/4 final 4
Starterlist Result
1/2 final 1
Starterlist Result
1/2 final 2
Starterlist Result
Final 1
Starterlist Result
Final evaluation
Result
1000 Sprint Ausscheidung
Qualification 1
Starterlist Result
Qualification 2
Starterlist Result
Qualification 3
Starterlist Result
Qualification 4
Starterlist Result
Qualification 5
Starterlist Result
1/2 final 1
Starterlist Result
1/2 final 2
Starterlist Result
Final 1
Starterlist Result
Final evaluation
Result
3000 Punkte
Final
Starterlist Result
10000 Ausscheidung
Final
Starterlist Result
Kadetten Herren
Overall Result List
500 Sprint Ausscheidung
Qualification 1
Starterlist Result
Qualification 2
Starterlist Result
Qualification 3
Starterlist Result
Qualification 4
Starterlist Result
Qualification 5
Starterlist Result
1/4 final 1
Starterlist Result
1/4 final 2
Starterlist Result
1/4 final 3
Starterlist Result
1/4 final 4
Starterlist Result
1/2 final 1
Starterlist Result
1/2 final 2
Starterlist Result
Final 1
Starterlist Result
Final evaluation
Result
1000 Sprint Ausscheidung
Qualification 1
Starterlist Result
Qualification 2
Starterlist Result
Qualification 3
Starterlist Result
Qualification 4
Starterlist Result
1/2 final 1
Starterlist Result
1/2 final 2
Starterlist Result
Final 1
Starterlist Result
Final evaluation
Result
3000 Punkte
Final
Starterlist Result
10000 Ausscheidung
Final
Starterlist Result
Schüler A13 Damen
Overall Result List
1500 Massenstart
Final
Starterlist Result
500 Sprint Ausscheidung
Final
Starterlist Result
2000 Punkte
Final
Starterlist Result
3000 Ausscheidung
Final
Starterlist Result
Schüler A13 Herren
Overall Result List
1500 Massenstart
Final
Starterlist Result
500 Sprint Ausscheidung
Final
Starterlist Result
2000 Punkte
Final
Starterlist Result
3000 Ausscheidung
Final
Starterlist Result
Schüler A12 Damen
Overall Result List
1500 Massenstart
Final
Starterlist Result
500 Massenstart
Final
Starterlist Result
2000 Punkte
Final
Starterlist Result
3000 Ausscheidung
Final
Starterlist Result
Schüler A12 Herren
Overall Result List
1500 Massenstart
Final
Starterlist Result
500 Massenstart
Final
Starterlist Result
2000 Punkte
Final
Starterlist Result
3000 Ausscheidung
Final
Starterlist Result
Schüler B11 Damen
Overall Result List
1500 Massenstart
Final
Starterlist Result
500 Massenstart
Final
Starterlist Result
1000 Massenstart
Final
Starterlist Result
1500 Punkte
Final
Starterlist Result
Schüler B11 Herren
Overall Result List
1500 Massenstart
Final
Starterlist Result
500 Massenstart
Final
Starterlist Result
1000 Massenstart
Final
Starterlist Result
1500 Punkte
Final
Starterlist Result
Schüler B10 Damen
Overall Result List
1500 Massenstart
Final
Starterlist Result
500 Massenstart
Final
Starterlist Result
1000 Massenstart
Final
Starterlist Result
1500 Punkte
Final
Starterlist Result
Schüler B10 Herren
Overall Result List
1500 Massenstart
Final
Starterlist Result
500 Massenstart
Final
Starterlist Result
1000 Massenstart
Final
Starterlist Result
1500 Punkte
Final
Starterlist Result
Schüler C9 Damen
Overall Result List
250 Massenstart
Final
Starterlist Result
Geschicklichkeit Geschicklichkeit
Final
Starterlist Result
1000 Massenstart
Final
Starterlist Result
Schüler C9 Herren
Overall Result List
250 Massenstart
Final
Starterlist Result
Geschicklichkeit Geschicklichkeit
Final
Starterlist Result
1000 Massenstart
Final
Starterlist Result
Schüler C8 Damen
Overall Result List
250 Massenstart
Final
Starterlist Result
Geschicklichkeit Geschicklichkeit
Final
Starterlist Result
1000 Massenstart
Final
Starterlist Result
Schüler C8 Herren
Overall Result List
250 Massenstart
Final
Starterlist Result
Geschicklichkeit Geschicklichkeit
Final
Starterlist Result
1000 Massenstart
Final
Starterlist Result
Schüler D 6-7 Damen
Overall Result List
125 Massenstart
Final
Starterlist Result
Geschicklichkeit Geschicklichkeit
Final
Starterlist Result
250 Massenstart
Final
Starterlist Result
Schüler D 6-7 Herren
Overall Result List
125 Massenstart
Final
Starterlist Result
Geschicklichkeit Geschicklichkeit
Final
Starterlist Result
250 Massenstart
Final
Starterlist Result
Schüler D 4-5 Herren
Overall Result List
125 Massenstart
Final
Starterlist Result
Geschicklichkeit Geschicklichkeit
Final
Starterlist Result
250 Massenstart
Final
Starterlist Result
Schüler D 4-5 Damen
Overall Result List
125 Massenstart
Final
Starterlist Result
Geschicklichkeit Geschicklichkeit
Final
Starterlist Result
250 Massenstart
Final
Starterlist Result